Measurement Feedback System (‘de Meetstraat’)

De motor van het Health Intelligence Program (HIP) is het Measurement Feedback System (MFS), wat we in de dagelijkse praktijk de ‘meetstraat’ noemen. We hebben de meetstraat zelf ontwikkeld voor optimaal gebruik binnen ons centrum. De meetstraat staat voor een manier van werken waarbij we alle metingen in het centrum hebben gestructureerd, digitaal opslaan en visueel terugkoppelen aan het gehele behandelteam. De gegevens worden ook opgeslagen in een database die wordt gebruikt om de zorg voor jongeren met ernstig hersenletsel te verbeteren.

Daan Theeuwes Centrum

Kenmerken van het MFS (meetstraat):

  • Gedurende het gehele traject meten we elke zes weken het functioneren van onze revalidanten op verschillende vlakken, van het motorisch functioneren tot participatie in het dagelijks leven.
  • We hebben standaardafspraken gemaakt over alle metingen waarbij we zijn uitgegaan van nationale en internationale richtlijnen én de kwaliteit van de meetinstrumenten. Op deze manier waarborgen we de kwaliteit van onze metingen.
  • De resultaten van elke vakgroep worden in afzonderlijke visuele dashboards zichtbaar gemaakt. Op deze manier krijgt elke vakgroep een gedetailleerd beeld van de progressie van onze revalidanten tijdens het behandeltraject.
  • De visuele dashboards zijn ook beschikbaar voor alle andere vakgroepen, waardoor optimale informatie beschikbaar is voor belangrijke beslissingen die door het gehele behandelteam worden genomen.
  • De resultaten worden automatisch vastgelegd in een database, dus we kunnen de gegevens ook gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek dat is gericht op het verbeteren van de zorg voor jongeren met ernstig hersenletsel. We gebruiken gegevens alleen als daar toestemming voor is gegeven.

We hebben veel energie gestopt in de ontwikkeling van de meetstraat. Daarover is ook een wetenschappelijk artikel geschreven.

In augustus 2022 is een artikel gepubliceerd in het gerenommeerde Journal of Medical Systems over ons Measurement Feedback System (MFS), in de dagelijkse praktijk ook wel de meetstraat genoemd. Met dit systeem hebben we 73 verschillende klinische metingen verdeeld over 7 meettrajecten gestructureerd ingebed in de klinische praktijk. Dit zorgt er voor dat we revalidanten tijdens en na hun revalidatie kunnen monitoren op alle domeinen van het functioneren. In dit artikel leggen we uit hoe we dit systeem hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. Ook kijken we vooruit naar toekomstige mogelijkheden van verzamelde data in combinatie met ontwikkelingen in bijvoorbeeld de kunstmatige intelligentie. Het artikel is open access beschikbaar via https://rdcu.be/cOUc5

Ook een korter Nederlands artikel over deze publicatie is opgenomen in het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde NTR 2022-3 MFS.