Klachten of suggesties

Het Daan Theeuwes Centrum (DTC) doet haar uiterste best om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren.

We zetten ons in om jongeren met ernstig hersenletsel zo goed mogelijk te behandelen. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de behandeling.

Het kan gebeuren dat u de zorg anders ervaart, dat u ontevreden bent of een klacht heeft.

We vragen u dan om dit snel te laten weten. Dat biedt de kans om beter af te stemmen met u en te kijken of een oplossing mogelijk is.

Bij voorkeur heeft u dan eerst contact met de (betreffende) medewerker, leidinggevende of de casemanager. We willen graag dat u een prettige revalidatieperiode bij ons heeft, dus heeft u vragen stel ze gerust. Ook wanneer u ergens niet tevreden over bent of verbeterpunten ziet: vertel het ons.

Is de uitkomst van de bespreking van uw onvrede voor u onvoldoende of overlegt u liever (eerst) met een externe?  Dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Deze geeft u advies over de verdere klachtafhandeling en/of bemiddelt tussen u en DTC. De klachtenfunctionaris kan u informatie, advies en ondersteuning bieden bij het (verder) aan de orde stellen van het probleem dat u nu heeft. Als u dat wilt, begeleidt de klachtenfunctionaris u en het DTC bij het – zo mogelijk – vinden van een oplossing. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, zij kiest geen partij voor de een of de ander.

Wilt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris, in het klachtenformulier: Digitaal - Klachtenformulier DTC-klachtenregeling leest u op welke manier u dit het beste kunt doen.

Is de uitkomst ook dan niet wat u er van verwacht, dan informeert de klachtenfunctionaris u over verdere mogelijkheden, waaronder de geschillencommissie. De geschillencommissie is EZa.

Voor alle informatie over deze commissie verwijzen wij u graag naar de website van de Geschillencommissie EZA.

De regels bij de afhandeling van een klacht zijn in een reglement verder toegelicht, DTC - Klachtenreglement revalidanten en naasten. Het reglement voldoet aan de vereisten van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).