Health Intelligence Program (HIP) 

Het Daan Theeuwes Centrum zet zich met haar ‘Health Intelligence Program’ (HIP) in voor continue verbetering van neurorevalidatie voor jongeren met ernstig hersenletsel. Het HIP richt zich op zorgevaluatie, precisiegeneeskunde en het ontwikkelen van beslisondersteuning voor het behandelteam.

Daan Theeuwes Centrum

Zorgevaluatie

We voeren periodiek een grondige evaluatie van onze zorg uit. Op basis daarvan identificeren we innovaties die we gebruiken om onze zorg constant te verbeteren. We gebruiken hiervoor ook de tevredenheidsmetingen die we uitvoeren bij revalidanten en hun familie.

Precisiegeneeskunde

Neurorevalidatie voor jongeren met ernstig hersenletsel is complex. Heel veel verschillende zaken spelen een rol in de manier waarop hersenletsel invloed heeft op het dagelijks leven. Dit geldt ook voor de mate waarin behandeling effectief is. We gebruiken slimme algoritmen uit de kunstmatige intelligentie om de effecten van hersenletsel en behandeling beter te begrijpen én te voorspellen.

Beslisondersteuning

Wanneer is het verstandig om te stoppen met behandelen, omdat de kans op verder herstel nog maar heel klein is? Het is één van de moeilijkste vragen in ons vak. Daarom ontwikkelen we modellen die ons behandelteam helpen bij het maken van belangrijke beslissingen in de behandeling. Dit is ons meest ambitieuze doel en is voorlopig nog toekomstmuziek, maar de eerste belangrijke stappen zijn gezet!

Om onze ambitieuze doelen na te streven, maken we gebruik van een bijzondere werkwijze die we zelf hebben ontwikkeld: een Measurement Feedback System. In de dagelijkse praktijk noemen we dit de meetstraat.