Vergoeding van de behandelingen in het Daan Theeuwes Centrum

De behandelingen in het Daan Theeuwes Centrum vallen onder medisch specialistische revalidatie, wat behoort tot de verzekerde basiszorg welke wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Het is noodzakelijk om via een verwijzer van een arts of behandelend specialist aangemeld te worden middels een verwijzing. Aan de hand van deze verwijzing, en soms nog een intake als aanvulling, beoordelen wij of wij de juiste plek zijn voor de revalidatie of dat wij van mening zijn dat een revalidant ergens anders beter op zijn plek is.