Behandelteam

Alle behandelaren van het Daan Theeuwes Centrum gaan verder dan hun vakgebied. Zij hebben zich daarbinnen namelijk gespecialiseerd in de behandeling van jonge mensen met ernstig hersenletsel. Door intensief met elkaar samen te werken, gaan zij voor de beste resultaten.

Revalidatieartsen

Onze revalidatieartsen zijn eindverantwoordelijk voor het persoonlijke behandelplan dat voor iedere revalidant wordt gemaakt. Naast medische handelingen en het voorschrijven van medicatie houden zij ook op ander vlak de vinger aan de pols, zoals begeleiding van het team van behandelaren. Hun focus ligt op een goed verloop van de gehele revalidatie, gericht op het einddoel.

Fysiotherapie

De afdeling fysiotherapie heeft een belangrijke hand in mobiliteit. Het Daan Theeuwes Centrum beschikt over twee grote oefenruimtes met moderne apparatuur. Fysieke oefeningen worden gecombineerd met andere trainingen om de zelfstandigheid van de revalidant te vergroten. Daarom is er naast staan en lopen ook aandacht voor bijvoorbeeld deelname aan het verkeer en het openbaar vervoer.

Ergotherapie

Onze ergotherapeuten helpen bij het vergroten van de zelfstandigheid. Samen met de revalidant bekijken zij wat de doelen zijn en wat er nodig is om die te behalen. Iedereen wil immers straks weer de praktische dingen kunnen doen die belangrijk zijn in zijn of haar leven en zo zelfstandig mogelijk kunnen handelen in zelfverzorging, werk en vrijetijdsbesteding. Vaak gaat het om een combinatie van beperkingen in mobiliteit en cognitie. Ook bekijken de ergotherapeuten welke aanpassingen of voorzieningen eventueel noodzakelijk zijn.

Logopedie

Logopedie is werken aan spraak, maar dat niet alleen. Dit bestrijkt een breed terrein. Slikken is tevens een belangrijk aandachtspunt, net als cognitieve communicatie. Door schade in de hersens worden bepaalde gedragscodes soms niet meer begrepen. Samen met de logopedist wordt getraind op het versterken van deze cognitieve vaardigheden.

Neuropsychologen

Onze neuropsychologen houden zich bezig met het bieden van cognitieve revalidatie. Problemen met het geheugen, de waarneming of het denken hebben grote invloed op het functioneren in werk of op school. Door cognitieve beperkingen aan te pakken of daarmee leren omgaan, maken zij mogelijk dat jongeren straks in staat zijn om hun studie of baan weer op te pakken.

GZ psychologen

Het Daan Theeuwes Centrum heeft GZ psychologen in dienst. Zij richten zich op de psychologische ondersteuning. Een belangrijk terrein, want ernstig hersenletsel bij jonge mensen heeft vaak een heftige oorzaak en gaat gepaard met een zwaar traject. Het kan zijn dat traumaverwerking nodig is. Daarom gaan zij regelmatig in gesprek met de revalidanten, zodat zij kunnen laten weten hoe het met hen gaat.

Vocal coach

Het Daan Theeuwes Centrum werkt als een van de weinige klinieken samen met een vocal coach. Deze is gespecialiseerd in het gebruik van de stem en zet daar unieke tools voor in. Met zang en muziek wordt geprobeerd de stem naar een hoger niveau te brengen, zodat het weer mogelijk wordt om duidelijk te praten of de stem meer volume te geven. Soms wordt dit gecombineerd met bewegingstherapie.

Maatschappelijk werk

Goed revalideren staat natuurlijk op de eerste plek, maar daarnaast is nog een hele weg te bewandelen. Partner en ouders zoeken eveneens ondersteuning. Zowel voor henzelf als voor allerlei praktische zaken die geregeld moeten worden. Maatschappelijk werkers zijn er om hen daarin te begeleiden.

Hart en ziel zorg

Bij ernstig letsel vragen ook het hart en de ziel om aandacht. Er is pijn, onbegrip en een nieuwe wereld om te overwinnen. Daarbij helpt onze medewerker van Hart en ziel zorg. Geestelijke verzorging zou je het ook kunnen noemen. Zij is er voor een goed gesprek en heeft de knowhow om dieper in te gaan op bepaalde levensvragen.

Casemanagers

Onze casemanagers zijn een belangrijke spin in het web. Samen met de artsen begeleiden zij de revalidant naar de opname en zij zijn aanspreekpunt tijdens de gehele revalidatie. Ook zijn zij de vraagbaak voor familie van de revalidant en houden zij oog op de voortgang van het behandelplan.

Verpleegkundigen

Veel revalidanten hebben fysieke ondersteuning nodig. Vanuit de rolstoel het bed in en andersom: het klinkt eenvoudig, maar vaak is het nodig om dit, buiten de therapie om,  intensief te trainen. Dat is ook de specialisatie van onze verpleegkundigen. Zij zijn 24/7 aanwezig om revalidanten verzorging te bieden, tegelijkertijd aan revalidatiedoelen te werken en de structuur te leren voor straks.

Vrijwilligers

Een grote groep betrokken vrijwilligers is onze dagelijkse steun en toeverlaat. Zij maken het mogelijk dat het gewone leven in ons centrum doorgang vindt. Van kleine klusjes en een extra handje bij de lunch tot hulp bij activiteiten binnen en buiten de deur. Hun specifieke pre: zij voelen de doelgroep goed aan en weten dat dingen soms net even anders kunnen zijn.

En meer…

Indien nodig schakelen we ook andere specialisten in. Zo weten we zeker dat we de juiste kennis en kunde beschikbaar hebben. Dit kan een diëtist betreffen of diensten van het naastgelegen St. Antonius Ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld de gipskamer.

Het team werkt multidisciplinair, dat wil zeggen dat zij samenwerken met collega’s van andere vakgroepen. Tevens vindt het Daan Theeuwes Centrum dat interdisciplinair werken een voorwaarde voor optimale zorg is. Bij interdisciplinair werken kijk je als therapeut vakoverstijgend, hierdoor zie je de revalidant als één geheel met al zijn/haar kwaliteiten en valkuilen. Therapeuten geven elkaar feedback en blijven kritisch op het eigen professioneel handelen.