Daan Theeuwes Centrum

Het Daan Theeuwes Centrum is een landelijk specialistisch revalidatiecentrum dat zich richt op een specifieke doelgroep: jonge mensen tussen 16 en 35 jaar met ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarmee is deze focuskliniek uniek in Nederland.

Wij bieden intensieve neurorevalidatie. Revalidanten stimuleren wij om zo actief mogelijk te zijn trainen in therapie, oefenen buiten de therapie en zoveel mogelijk zelfstandig doen. Waar nodig helpen we revalidanten en waar het kan, doe je het zelf. Ons intensieve behandelprogramma bestaat uit 5 dagen van gemiddeld 5 uur therapie per dag. Er is een team van therapeuten aanwezig om een behandelplan op maat te geven met concrete doelen. Onze multidisciplinaire specialisten bieden maatwerk in intensieve klinische en poliklinische neurorevalidatie.

Waarom is het Daan Theeuwes Centrum opgericht?

Het Daan Theeuwes Centrum is opgericht met de wetenschap, dat bij jonge mensen de plasticiteit in de hersenen nog hoog is. Dit houdt in dat met het opdoen van ervaringen en (her)leren van vaardigheden het mogelijk is om nieuwe zenuwbanen in de hersenen te laten ontstaan. Hierdoor kan er ook meer verwacht worden van het herstel, gedurende een langere periode. Adriaan Theeuwes (initiatiefnemer van het Daan Theeuwes Centrum) heeft dit ervaren bij de behandeling van zijn zoon Daan Theeuwes in het Shepherd Center in Atlanta. Deze ervaringen bestonden vooral uit het zien van de positieve invloed van intensieve behandeling, langer richten op mogelijkheden van functieherstel van de aangedane functies (zoals bewegen, spraak of denken) en het contact van de jongeren onderling.