Onderdeel van alle revalidatieprogramma’s is dat continu alle progressie wordt gemeten. Via de allermodernste revalidatieapparatuur maar ook via internationaal erkende rapportagemodellen en teambesprekingen.

Het centrum heeft binnen de directie een wetenschappelijk directeur die onder meer verantwoordelijk is voor onderzoek, rapportage en implementatie van de nieuwste inzichten.

vrouwelijke doktor met smartphone

Er is een wetenschappelijke adviesraad met toonaangevende hoogleraren en specialisten in o.a. neuropsychologie, neurochirurgie en neurologie. In de adviesraad hebben zitting: prof. dr. Saskia Peerdeman, prof. dr. Jaap Oosterlaan, prof. dr. Erik Scherder en dr. Juan Martina.

De wetenschappelijk directeur van het Daan Theeuwes Centrum is dr. Marsh Königs.

Het centrum heeft samenwerkingen met o.a. het Shepherd Center in Atlanta en er is een academische samenwerking met AMC/VUmc in Amsterdam en daarnaast met diverse  opleidingsinstituten en andere partijen. Via o.a. het Daan Theeuwes Fonds wordt onderzoek geïnitieerd en gefinancierd.