We willen graag dat u een prettige revalidatieperiode bij ons zult hebben, dus heeft u vragen, stel ze gerust. Ook wanneer u ergens niet tevreden over bent of verbeterpunten ziet: vertel het ons. We kijken dan graag samen met u wat mogelijk is. De casemanager kan hierbij helpen.

Het kan voorkomen dat u er samen met ons niet uitkomt of dat u het moeilijk vindt om er met ons over te spreken. Dan kunt u de casemanager vragen om u in contact te brengen met de klachtenfunctionaris. Zij is onafhankelijk en onpartijdig. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing. Samen met de klachtenfunctionaris kunt u bepalen wat u wilt bereiken en welke aanpak daar het beste bij past. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Mocht u liever een oordeel van de directie willen over uw klacht dan kan de klachtenfunctionaris hierbij ook helpen om de juiste route hiervoor te bewandelen.

U kunt uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met de klachtenfunctionaris, dit kan via klachtenfunctionaris@daantheeuwescentrum.nl. De klachtenfunctionaris zorgt ervoor zij binnen vijf dagen contact met u opneemt.

Als er na bovenstaande toch nog ongenoegen blijft bestaan, kunt u een officiële klacht indienen bij een onafhankelijke geschillencommissie. Het Daan Theeuwes Centrum is aangesloten bij Stichting Geschillencommissie EZa. Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kunt u vinden op de website: www.geschillencommissie-eza.nl. Hier vind u ook informatie over hoe u een geschil kunt indienen.

Meer informatie over de klachtenprocedure kunt u vinden in dit document. U kunt het downloaden door hier te klikken.