Behandeling op basis van laatste stand wetenschap en praktijk

Het Daan Theeuwes Centrum heeft een academische samenwerking met het Amsterdamse UMC, UvA en VU. Daarnaast wordt gewerkt met het Shepherd Center in Atlanta (USA).

Wij werken op basis van evidence based therapie, waarbij de laatste stand van wetenschap en internationale praktijk doorslaggevend is.

Dr. Marsh Konigs, neurowetenschapper en verbonden aan het UMC is onze wetenschappelijke research director. Hij is verantwoordelijk voor de implementatie van wetenschappelijk beproefde innovaties. Daarnaast geeft hij leiding aan de promovendi die hun onderzoek bij het centrum doen.

Belangrijke aandachtsgebieden zijn:

  • uitrol van een uitgebreide meetstraat die alle facetten van de revalidatie en progressie van revalidanten in beeld brengen gedurende de gehele revalidatieperiode
  • het bepalen van de optimale behandelduur en behandelintensiteit om onder- of overbehandeling te voorkomen.

Wetenschappelijke adviesraad

Het Daan Theeuwes Centrum heeft een wetenschappelijke adviesraad die bestaat uit:

  • Prof. Dr. Jaap Oosterlaan, neuropsycholoog en directeur van het Follow Me programma in het Emma Kinderziekenhuis
  • Prof. Dr. Saskia Peerdeman, neurochirurg en opleider in het Amsterdamse UMC
  • Dr. Juan Martina, adviseur en revalidatiearts en voorheen voorzitter van de Vereniging van Revalidatieartsen

Toehoorders zijn:

  • Dr. Marsh Konigs, neurowetenschapper en wetenschappelijk research director van het Daan Theeuwes Centrum