Rondleidingen voor verwijzers

Het Daan Theeuwes Centrum is een jong centrum. Dat betekent dat we nog hard werken aan onze naamsbekendheid. Steeds meer artsen en ziekenhuizen, alsook jonge mensen met NAH zelf en hun familie, weten ons gelukkig te vinden. Soms echter pas na een lange zoektocht. Dat maakt het urgent om onze gespecialiseerde kliniek in een breed verband onder de aandacht te brengen. Daarbij hebben we u, de verwijzers, hard nodig.

Daan Theeuwes Centrum

Door ons specifiek te richten op de leeftijdscategorie 16-35 jaar, kunnen de specialisten met maatwerk in intensieve klinische en poliklinische neurorevalidatie alles eruit halen wat mogelijk is. Hoe, dat vertellen we graag aan de hulpverleners die jongeren en jongvolwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel onder hun hoede hebben gekregen en voor hen op zoek zijn naar een vervolgtraject.

Onze specialisten staan klaar om in een persoonlijk gesprek te laten zien wat de werkwijze van het DTC zo bijzonder maakt en waarom we zulke goede resultaten kunnen boeken. Daarmee kunnen artsen, revalidatieartsen, (transfer)verpleegkundigen van afdelingen neurologie en neurochirurgie, paramedici en andere collega’s die betrokken zijn bij indicaties voor Medisch Specialistische Revalidatie zich in de volle breedte laten informeren.

Wilt u met een afvaardiging ons een bezoek komen brengen? Via deze link kunt u contact opnemen met een van onze casemanagers.
Op verzoek komen wij ook uw kant op om meer informatie te verstrekken over het Daan Theeuwes Centrum.