Opname procedure

Doelgroep

Het Daan Theeuwes Centrum is een landelijk specialistisch revalidatiecentrum dat zich richt op een specifieke doelgroep: jonge mensen tussen 16 en 35 jaar met ernstig niet-aangeboren hersenletsel. Daarmee is deze focuskliniek uniek in Nederland. Onze specialisten bieden maatwerk in intensieve klinische en poliklinische neurorevalidatie. Wij bieden hoogintensieve revalidatie.

Daan Theeuwes Centrum

Opname criteria

Wij hanteren in principe dezelfde opnamevoorwaarden die ook andere Nederlandse revalidatiecentra gebruiken. Zo moet een revalidant voor opname voldoende bewust zijn (PALOC 8) om het programma te begrijpen en volgen. Andere voorwaarden zijn dat de revalidant medisch stabiel is en geen grote gedragsproblemen heeft. Lees hier ook meer over op de pagina Inclusie- en exclusie criteria.

Inclusiecriteria

Wij hanteren bij opname van revalidanten de volgende criteria:

  • jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 35 jaar
  • hebben (zeer) ernstig hersenletsel met veel motorisch en cognitief functieverlies
  • voor opname voldoende bewust zijn (PALOC 8) om het programma te begrijpen en te volgen
  • zijn medisch stabiel (geen zuurstof of geen trachea canule). Een terug te plaatsen botlap of pegsonde is geen belemmering.
  • hebben geen ernstige gedragsproblemen
  • komen bij voorkeur direct uit de acute fase zodat direct intensieve revalidatie kan worden ingezet met maximaal functieherstel

Uiteraard zijn onze revalidatie artsen beschikbaar voor intercollegiaal overleg.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van acceptatie. Bij aanmelding/verwijzing ontvangen wij graag het medisch dossier en beschikbare scans.

Het intensieve revalidatietraject wordt geheel vergoed vanuit de basisverzekering. De duur van het traject wordt bepaald door de mate van relevante progressie van een revalidant. Deze varieert van enkele maanden tot anderhalf jaar.

Wie is Daan