Kwaliteit en governance

WTZi erkend revalidatiecentrum

Het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie is een door het ministerie van VWS erkend revalidatiecentrum. Het centrum moet voldoen aan alle wettelijke regels met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en governance.

Het Daan Theeuwes Centrum beschikt over een uitgebreid kwaliteitsprogramma, waar ook de wetenschappelijk ontwikkelde methodiek van resultaatmeting onder valt.

Raad van Commissarissen

De toezichthoudende Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • Ir. Gerrit-Jan van Zoelen
  • Marleen Zuijderhout
  • Prof.dr. M. (Maarten) van der Elst
  • Adriaan Theeuwes
  • Chris Oomen

Wetenschappelijke Adviesraad

Over het wetenschappelijk programma leest u hier meer