Kwaliteit en governance

WTZi erkend revalidatiecentrum

Het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie is een door het ministerie van VWS erkend revalidatiecentrum. Het centrum moet voldoen aan alle wettelijke regels met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en governance.

Het Daan Theeuwes Centrum beschikt over een uitgebreid kwaliteitsprogramma, waar ook de wetenschappelijk ontwikkelde methodiek van resultaatmeting onder valt.

Raad van Commissarissen

De toezichthoudende Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • Ir. Gerrit-Jan van Zoelen, voorheen o.a. bestuurder van enkele ziekenhuizen
  • Marleen Zuijderhout, bestuurder van een groot aantal maatschappelijke organisaties

Wetenschappelijke Adviesraad

Over het wetenschappelijk programma leest u hier meer