Measurement Feedback System (MFS), ofwel ‘De Meetstraat

Om tot een zo goed mogelijk resultaat te kunnen komen, maakt het Daan Theeuwes Centrum gebruik van het Measurement Feedback System (MFS), ofwel ‘De Meetstraat’. Deze werd samen met het Amsterdam UMC ontwikkeld en registreert elke zes weken vorderingen in het functioneren van de revalidanten. Op basis hiervan kan het behandelplan optimaal vorm krijgen.

 

Dr. Marsh Königs, Neurowetenschapper

‘Als neurowetenschapper bij het Amsterdam UMC werk ik intensief samen met het Daan Theeuwes Centrum. Met onze onderzoekgroep in het Emma Kinderziekenhuis doen we onderzoek naar de effecten van ziekte en behandeling op de hersenen van kinderen en jongeren. Daarin focus ik mij vooral op het hersenletsel en doe onder meer onderzoek naar het verbeteren van voorspellingsmodellen voor de uitkomsten van hersenletsel bij kinderen. Het is de bedoeling dat artsen hun zorg beter kunnen inrichten als zij vroeger een beter idee hebben van het effect van een aandoening op de langere termijn.

Vanuit mijn onderzoek naar hersenletsel ben ik verbonden geraakt aan het Daan Theeuwes Centrum. Al voor de oprichting was er contact met Adriaan Theeuwes, de vader van Daan die een jaar eerder ernstig hersenletsel had opgelopen. Voor het vertrek van Daan naar het Shepherd Centrum in Amerika voor zeer intensieve behandeling kon hij nog niet lopen en nauwelijks praten, de verwachtingen niet optimistisch. In Amerika trof ik echter een Daan die in staat was te lopen met een stok en praatte en grapjes maakte, een heel ander iemand. Dat heeft ons erg aan het denken gezet over het herstel dat patiënten met ernstig hersenletsel kunnen doormaken,. Ook over de manier waarop je dit kan optimaliseren.

In samenwerking met het Daan Theeuwes Fonds hebben we een grote literatuurstudie opgezet. Wat is er nou bekend over de effecten van timing en intensiteit van de revalidatiebehandeling voor mensen met ernstig hersenletsel? Ook Eva Beurskens, één van onze huidige neuropsychologen in het centrum werkte destijds als studente mee aan het onderzoek. We ontdekten dat er meer literatuur was dan we dachten, en de resultaten van een statistische samenvatting (meta-analyse) lieten grote positieve effecten van vroege en intensieve revalidatietraject zien. Vanuit wetenschappelijk oogpunt heeft dit achteraf een fundament gevormd voor de komst van het Daan Theeuwes Centrum.

Het Daan Theeuwes Centrum is een focuskliniek voor intensieve revalidatie van jongeren met ernstig hersenletsel. De concentratie op deze doelgroep geeft ook een verantwoordelijkheid om ervaringen die we in relatief snel tempo opdoen, om te zetten in expertise en kennis die we weer kunnen delen met het werkveld. Daarom is door promovendus Ruud van der Veen de meetstraat ontwikkeld, naar model van het Follow Me programma uit het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC.

De meetstraat kan je zien als een virtuele weg van gebundelde data die het herstel van revalidanten in kaart brengt. Waar artsen en therapeuten voorheen ieder voor zich data verzamelden, vinden die metingen nu gestructureerd plaats binnen de behandeling door het interdisciplinair team. De metingen functioneren nu als het ware als thermometers in het behandeltraject, waarbij je de gegevens ook tussen revalidanten kunt vergelijken. De gegevens worden per revalidant in individuele dashboards inzichtelijk gemaakt voor het behandelteam. Mede op basis van deze informatie wordt het behandelplan opgezet en gedurende het traject bijgesteld. De gegevens worden ook (met toestemming) opgeslagen in databases waarmee een register van metingen ontstaat. Dit is weer de basis voor zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek. Zo brengen we zorg, evaluatie en onderzoek samen waardoor ze elkaar sterker maken.


De winst van het systeem is echter vele malen groter. Alle gegevens over voortgang van de revalidant in behandeling is met één muisklik voorhanden. Inmiddels wordt 86% van alles wat we willen meten ook compleet geregistreerd. Dat is indrukwekkend, maar we willen nog beter worden. De rijkheid aan data heeft enorme potentie.
We denken dat we de voortgang heel minutieus in kaart kunnen brengen en zo de zorg nog beter kunnen laten aansluiten op de situatie van de revalidant. Ook kunnen we bij verwijzers en zorgverzekeraars veel inzichtelijker rekenschap afleggen over de behandeling die je als centrum hebt aangenomen.

Het primaire doel van De Meetstraat is het verbeteren van de zorg. De kracht ervan is de verbinding met zorgevaluatie en wetenschap. Met het groeien van de databases zullen de mogelijkheden alleen maar groter worden. Daarvan gaan we de komende tijd de vruchten plukken.’