Deelname en participatie aan de maatschappij

Als je jong bent dan verandert er nog heel veel! Je staat aan het begin van een levensfase waarbij je jezelf verder ontplooit, waarbij je op alle fronten zelfstandiger wordt. Hersenletsel zorgt echter voor een abrupt einde van deze fase van zelfontplooiing. Niet alleen de verdere groei stopt, maar veel van wat reeds ontwikkeld was, moet opnieuw getraind worden. Dit heeft een enorme impact op zaken als studie, werken, vrijetijdsbesteding, relaties, financiën en administratie. Studie of werk kan (tijdelijk) niet meer voortgezet worden, het is onzeker in hoeverre een studie in de toekomst nog afgerond kan worden en of je nog dezelfde werknemer kan worden als dat je was. Hetzelfde geldt voor hobby’s, daar waar je voorheen zoveel plezier uit haalde kan in de toekomst wellicht niet meer mogelijk zijn. Dit heeft niet alleen effect op je conditie en lichamelijke ontwikkeling maar ook op je vriendschappen die bij clubs zijn ontstaan. Hersenletsel heeft ook een grote impact op het behouden of ontwikkelen van relaties. Als je jong bent dan zijn relaties nog minder diep geworteld dan wanneer je ouder bent. Als er dan door hersenletsel een disbalans ontstaat dan valt het niet mee om samen een verdere toekomst op te bouwen waarbij je beide gelijkwaardig blijft. Tot slot verandert er veel in je inkomsten, je financiën en het zelf kunnen coördineren van je administratie. Hersenletsel kan mogelijk een grote (negatieve) impact op je leven hebben als jongere of jongvolwassene.