Communicatie

Onder communicatie verstaan we alle vormen van informatieoverdracht, dit zijn alle mogelijkheden die ingezet worden om een boodschap over te brengen. Door beschadigingen in de hersenen kunnen er grote problemen ontstaan in de communicatie.
De meest voorkomende stoornissen zijn:

Afasie

Een communicatiestoornis als gevolg van een beschadiging in het taalcentrum (veelal gelegen aan de linkerkant in onze hersenen). De communicatieproblemen die ontstaan kunnen diverse taalmodaliteiten omvatten zoals praten, begrijpen, lezen en schrijven.

Dysartrie

Een spraakstoornis als gevolg van hersenletsel of een beschadiging van het zenuwstelsel. De spieren die nodig zijn tijdens spreken worden onvoldoende aangestuurd vanuit de hersenen. De werking van onder andere de ademhaling, de stemgeving en de articulatie zijn van invloed op de spraakverstaanbaarheid.

Spraakapraxie

Een stoornis in de aansturing van het spraakprogramma. Hierdoor is het plannen van de juiste volgorde om te spreken aangedaan. De spieren zelf werken nog goed maar het starten met spreken en het vormen van klanken geeft problemen. Met een spraakapraxie weet iemand dus prima wat hij/zij wil zeggen, maar de juiste spieren aansturen om de woorden uit te spreken lukt niet. Het doelbewust spreken is aangedaan.

Lees hier meer informatie over de gevolgen van ernstig hersenletsel bij Cognitie