Cognitie

Naast de problemen met bewegen (motorische beperkingen) kan er ook sprake zijn van cognitieve klachten als gevolg van niet aangeboren hersenletsel. Onder cognitieve klachten vallen onder andere het moeite hebben met het richten en volhouden van de aandacht en problemen met het onthouden of ophalen van informatie uit het geheugen. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan met het verwerken van prikkels die via de zintuigen binnen komen.

Er ontstaan problemen in de ‘informatieverwerking’ waardoor mensen minder goed kunnen zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Daarnaast ervaren veel mensen ook klachten in de executieve vaardigheden, dit zijn vaardigheden zoals het organiseren, plannen, vooruit denken, flexibiliteit en probleem oplossend vermogen. Al deze problemen hebben een grote impact op iemands zelfstandigheid. Het wordt moeilijk of soms zelfs onmogelijk om kleine eenvoudige dagelijkse handelingen of complexe taken uit te voeren.

Lees hier meer informatie over de gevolgen van ernstig hersenletsel bij Waarneming (zicht/visus)