De hersenen van jonge mensen zijn nog in ontwikkeling. De plasticiteit (ontwikkelkracht) van de hersenen van jonge mensen is groter dan van volwassen of oudere mensen. Daarbij hebben jongeren nog een heel leven voor zich. Jonge mensen staat aan het begin van hun leven waar zij veel belangrijke keuzen moeten maken en richting geven aan hun leven. Onze revalidanten moeten soms hun school of studie nog afmaken. Of weer verder met hun werk of nog werk vinden. Een partner krijgen. Hun leven opnieuw opbouwen en een plek krijgen in de maatschappij. Het is dus heel belangrijk dat wij jonge mensen met hersenletsel, zo intensief als kan, trainen en begeleiden om zo zelfstandig mogelijk te worden zodat zij weer een nieuwe toekomst kunnen opbouwen.

Het Daan Theeuwes Centrum is hét enige centrum van Nederland wat volledig gespecialiseerd is in intensieve neurorevalidatie voor jongeren en jong volwassenen.