Post-casemanagement

Na de periode van revalideren is er nog altijd een lange weg te gaan op weg naar ‘het nieuwe normaal’. Dat betekent dat iedereen die erbij betrokken is, behoefte heeft aan ondersteuning. Daarom biedt het Daan Theeuwes Centrum voor de meeste revalidanten  gedurende drie jaar de hulp van een post-casemanager aan. Noem het een gids die met raad en daad de weg wijst.

Informatie post-revalidatie casemanager

Revalidatie bij het Daan Theeuwes Centrum
Tijdens de revalidatie wordt door de revalidant en de naasten hard gewerkt om een zo’n optimaal mogelijk leven terug te krijgen. Doel hierbij is zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. Voor veel revalidanten begint het proces intern wonend als klinisch revalidant, gevolgd door een periode als poliklinisch revalidant. Hierbij woont de revalidant weer thuis en komt voor therapie naar het Daan Theeuwes Centrum. Door familie en vrienden nadrukkelijk te betrekken bij de revalidatie, voorlichting te geven en te werken met diverse scenario’s worden de revalidant en de naasten zo goed mogelijk voorbereid. Na afronding van de intensieve revalidatie bij het Daan Theeuwes Centrum komt er thuis nog veel af op revalidanten en hun naasten. Ondanks alle voorbereidingen kan het zijn dat er nog vragen zijn of dat men opzoek is naar ondersteuning.


Post-revalidatie ondersteuning


Het Daan Theeuwes Centrum wil revalidanten ook na hun intensieve periode verder ondersteunen. Daarvoor krijgt iedere revalidant een post-revalidatie casemanager. Wanneer de revalidant en/of naasten nog met vragen zitten, of er is sprake van een terugval, kan contact opgenomen worden met de post-revalidatie casemanager van het Daan Theeuwes Centrum.


Wat doet de post-revalidatie casemanager?


De post-revalidatie casemanager sluit aan bij de hulpvraag van de revalidant en/of naasten en werkt oplossingsgericht. Hij of zij adviseert over mogelijkheden op verschillende levensgebieden, bijvoorbeeld werk, opleiding of vrije tijd. De post-revalidatie casemanager begeleidt de revalidant en/ of naasten bij het zoeken naar de juiste personen of instanties passend bij de hulpvraag. Bij revalidatiegeneeskundige vragen, overlegt de post-revalidatie casemanager met de revalidatiearts. De post-revalidatie casemanager werkt vanuit een coachende rol. Doel is de eigen kracht en regie van de revalidant en de naasten te versterken.


Wat betekent post-revalidatie casemanagement voor de revalidant en de naasten?


Voordat de revalidant de intensieve revalidatie afrondt en met promotie gaat, worden revalidant en naasten geïnformeerd over de rol van de post-revalidatie casemanager. De maatschappelijk werker vervult de rol van post-revalidatie casemanager.

Afhankelijk van de behoefte van de revalidant en de naasten blijft de post-revalidatie casemanager tot maximaal 3 jaar na de promotie betrokken.
Na de promotie zijn meerdere geplande contactmomenten met de post-revalidatie casemanager:

  • In de eerste maand na promotie neemt de post-revalidatie casemanager telefonisch contact op om te horen hoe het gaat met de revalidant en de naasten.
  • Drie maanden na promotie is er een afspraak in het Daan Theeuwes Centrum aansluitend aan de controle afspraak met de arts.
  • Drie maanden later is de volgende afspraak, waar nodig ook vooraf gegaan door de afspraak met de arts. Afhankelijk van de behoefte is dit een telefonische of een fysieke afspraak.
  • Daarna vindt minimaal elke 6 maanden een contactmoment plaats tot maximaal 3 jaar na promotie. Afhankelijk van de behoefte is dit een telefonische of een fysieke afspraak.


Als de revalidant of de naaste daar behoeft aan heeft, kan ook op andere momenten rechtstreeks contact worden opgenomen met de post-revalidatie casemanager.
Voorafgaand aan deze contactmomenten wordt de revalidant (en waar nodig een naaste) gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten geven inzicht in het functioneren en kunnen dienen als aanvullende informatie bij het gesprek. De vragenlijsten worden digitaal verstuurd.

Nog vragen?
Wanneer u vragen heeft over het post-revalidatie casemanagement binnen het Daan Theeuwes Centrum neem dan gerust contact op met uw betrokken maatschappelijk werker.
U kunt ook bellen met 088 891 10 00 of een email sturen naar info@daantheeuwescentrum.nl.