Casemanager voor revalidant en familie

Casemanager

Na de periode van revalideren is er nog altijd een lange weg te gaan op weg naar ‘het nieuwe normaal’. Dat betekent dat iedereen die erbij betrokken is, behoefte heeft aan ondersteuning. Daarom biedt het Daan Theeuwes Centrum gedurende drie jaar de hulp van een casemanager aan. Noem het een gids die met raad en daad de weg wijst.

Denk aan begeleiding op het gebied van:

  • financiën: aanvraag voor WLZ, WMO, PGB, zorgtoeslag, huursubsidie, studiefinanciering, etc…
  • wonen: welke woonsituatie is nu gewenst?
  • werken & studeren: wat is ervoor nodig?
  • vervolgrevalidatie
  • dagbesteding
Wie is Daan