Daan Theeuwes Centrum goes social!

 

Het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie in Woerden is een gespecialiseerde kliniek voor medisch specialistische revalidatie. We richten ons op jongeren en jongvolwassenen tussen 16 en 35 jaar, met ernstig niet-aangeboren hersenletsel. Het Daan Theeuwes Centrum is een focuskliniek die zich inzet om jong volwassenen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel, door middel van specialistische, intensieve, op functieherstel gerichte en interdisciplinaire behandeling te motiveren, te inspireren en te helpen richting een nieuwe zelfstandige toekomst in de maatschappij.

Onze kernwaarden zijn: samen, aanspreekbaarheid, grensverleggend, positiviteit, passie en ontwikkeling.

Volg onze instagram pagina (https://www.instagram.com/daantheeuwescentrum/) hierbij delen we mooie momenten met revalidanten en therapeuten!