Waarom is het Daan Theeuwes Centrum opgericht?

Het Daan Theeuwes Centrum is opgericht met de wetenschap, dat bij jonge mensen de plasticiteit in de hersenen nog hoog is. Dit houdt in dat met het opdoen van ervaringen en (her)leren van vaardigheden het mogelijk is om nieuwe zenuwbanen in de hersenen te laten ontstaan. Hierdoor kan er ook meer verwacht worden van het herstel, gedurende een langere periode. Adriaan Theeuwes (initiatiefnemer van het Daan Theeuwes Centrum) heeft dit ervaren bij de behandeling van zijn zoon Daan Theeuwes in het Shepherd Center in Atlanta. Deze ervaringen bestonden vooral uit het zien van de positieve invloed van intensieve behandeling, langer richten op mogelijkheden van functieherstel van de aangedane functies (zoals bewegen, spraak of denken) en het contact van de jongeren onderling.

Focus op jongeren en jongvolwassenen (16-35 jaar)

De hersenen van jonge mensen zijn nog in ontwikkeling. De plasticiteit (ontwikkelkracht) van de hersenen van jonge mensen is groter dan van volwassen of oudere mensen. Daarbij hebben jongeren nog een heel leven voor zich. Jonge mensen staan aan het begin van hun leven waar zij veel belangrijke keuzen moeten maken en richting geven aan hun leven. Onze revalidanten moeten soms hun school of studie nog afmaken. Of weer verder met hun werk of nog werk vinden. Een partner krijgen. Hun leven opnieuw opbouwen en een plek krijgen in de maatschappij. Het is dus heel belangrijk dat wij jonge mensen met hersenletsel, zo intensief als kan, trainen en begeleiden om zo zelfstandig mogelijk te worden zodat zij weer een nieuwe toekomst kunnen opbouwen.

Revalideren in het Daan Theeuwes Centrum

In ons centrum behandelen wij jongeren en jongvolwassenen (leeftijd van 16 tot 35 jaar) met Niet Aangeboren Hersenletsel, waarbij er aantoonbare hersenschade is, vastgesteld door een medisch specialist. Dit betekent dat op hersenscans het letsel zichtbaar is. Voor het in aanmerking komen van behandeling bij het Daan Theeuwes Centrum moet er meervoudige problematiek aanwezig zijn als gevolg van het hersenletsel. Hierbij is er op meerdere gebieden beperking van functioneren en letsel. Tevens dient er een positieve verwachting te zijn van het herstel. Het is van belang dat de revalidant medisch stabiel is, bij bewustzijn is, instructies kan opvolgen en dat er een inschatting is, dat in 6 tot 12 weken de belastbaarheid opgebouwd kan worden naar 5 uur therapie per dag.

Revalidanten starten hun behandeling vaak klinisch, dat wil zeggen dat zij worden opgenomen in het centrum. Na enige tijd als de revalidant zijn promotie maakt naar de poliklinische fase komen zij voor dagbehandeling naar het centrum.

Lees verder over de Missie en behandelvisie van het Daan Theeuwes Centrum.