Missie en behandelvisie

Missie van het Daan Theeuwes Centrum

Het Daan Theeuwes Centrum is een focuskliniek die zich inzet om jong volwassenen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel, door middel van specialistische, intensieve, op functieherstel gerichte en interdisciplinaire behandeling te motiveren, te inspireren en te helpen richting een nieuwe zelfstandige toekomst in de maatschappij.

Behandelvisie van het Daan Theeuwes Centrum

Wij richten ons binnen de behandeltrajecten op het herstellen van de aangedane functies. Dit houdt in dat wij gedurende langere tijd trainen op het laten terugkeren van bijvoorbeeld spierfunctie, spraak- of denkfuncties. De focus ligt eerst op het herstellen van de functies en pas later op het leren leven met beperkingen (compensatie). Hiervoor zetten wij intensieve therapie in, waarbij we ook juist door het opzoeken van de grenzen van de belastbaarheid, merken dat er soms meer vooruitgang mogelijk is dan gedacht. Naast het herstellen van functies, is het ook van belang om de mogelijkheden te bekijken voor het terugkeren in de maatschappij door de revalidant. Denk hierbij aan werk, studie, relaties sport of hobby’s.

Het is belangrijk om familie en vrienden te betrekken bij de revalidatie dit heeft positieve effecten op het herstel. Dit doen we door naasten te betrekken bij therapie, instructies te geven over hoe de revalidant het best benaderd kan worden, voorlichting te geven over hersenletsel en de gevolgen. Ook organiseren wij uitstapjes waarbij de revalidanten hun naasten mogen meenemen. Familie en vrienden moeten met de revalidant een nieuwe toekomst opbouwen als de behandeling binnen het Daan Theeuwes Centrum is afgerond.

Daarnaast werken we met persoonlijke doelen om de revalidant om te motiveren. Dit houdt in dat tijdens het behandeltraject een hoofddoel centraal staat, waar de revalidant naartoe wil werken. Vaak is dit gerelateerd aan eerdere bezigheden, hobby's, sport of werkgerelateerd. Hierbij worden alle behandeldisciplines betrokken.

Lees verder over de Behandelaanpak van het Daan Theeuwes Centrum

 

 


Wie is Daan