Klinische/poliklinische behandeling

Revalidanten starten hun behandeling vaak klinisch, dat wil zeggen dat zij worden opgenomen in het centrum. Na enige tijd als de revalidant zijn promotie maakt naar de poliklinische fase komen zij voor dagbehandeling naar het centrum.


Klinische revalidatie

Het Daan Theeuwes Centrum heeft een klinische afdeling waar 20 tot 30 revalidanten kunnen worden opgenomen met verblijf en verpleging. Hiervoor beschikken we over een vleugelverdieping van het St. Antonius ziekenhuis dat precies tegenover het therapiecentrum ligt. In het ziekenhuis kunnen we beschikken over neurologen, CT- en MRI-scanners, de apotheek en tal van andere ondersteunende medische diensten.

Klinische opname zal meestal gebeuren na ontslag uit het ziekenhuis, bij overplaatsing uit een andere kliniek of als er andere specifieke medische noodzaak voor bestaat.


Poliklinische revalidatie

De klinische revalidatie eindigt wanneer revalidanten zelfstandig genoeg zijn om naar huis te kunnen of wanneer zij grote vooruitgang hebben geboekt. Na de klinische periode kan een revalidant poliklinische revalidatie volgen. Ook kan het voorkomen dat een revalidant direct start met poliklinische revalidatie . Het centrum beschikt over een uitgebreide revalidatiefaciliteit. Voor poliklinsche revalidanten wordt een  intensief programma geboden met gemiddeld vijf uur therapie per dag.

Lees verder over het Behandelteam van het Daan Theeuwes Centrum