Vocal coach

De Vocal Coach werkt samen met de revalidanten aan de klank van de stem. Hóe je iets zegt bepaalt of een boodschap duidelijk overkomt en is ieders visite kaartje. ‘Complete Vocal Technique’ is een stem techniek die gebaseerd is op wetenschappelijke studies. Je kan het zien als gereedschapskist: alle geluiden die de menselijke stem kan produceren zijn op een gezonde manier aan te leren: op hoog volume roepen, met of zonder lucht spreken, een hele zin op één adem spreken, intonatie en spreeksnelheid: hoe leuk is het als je er zelf voor kan kiezen hoe je wilt klinken?

De Vocal Coach analyseert klank en geeft pedagogische handvatten zodat het mogelijk is weer de controle te hebben over de stem en weer te klinken hoe de revalidant klonk voor het hersenletsel. Wanneer er affiniteit is met muziek en zang wordt dit geoefend middels ‘zingen’, ook wordt er geoefend middels ‘spreken’. Zo komt een boodschap over hoe deze bedoeld is: in het juiste tempo, dynamisch in volume en met een natuurlijke intonatie. Binnen de Vocal Coaching wordt de revalidant uitgenodigd te experimenteren en hierdoor de mogelijkheden te ontdekken met de stem, een (muzikaal) feestje voor de hersenen!