Revalidatieartsen

Onze revalidatieartsen zijn eindverantwoordelijk voor het persoonlijke behandelplan dat voor iedere revalidant wordt gemaakt. Naast medische handelingen en het voorschrijven van medicatie houden zij ook op ander vlak de vinger aan de pols, zoals begeleiding van het team van behandelaren. Hun focus ligt op een goed verloop van de gehele revalidatie, gericht op het einddoel.

Onderzoek

De revalidatiearts gebruikt in de diagnostiek zijn kennis en vaardigheden van aandoeningen die het bewegingsvermogen en de cognitie beïnvloeden. Hierbij wordt zijn specifieke expertise van biomechanica en de mechanismen van bewegingsaansturing ingezet. Hij kan hiervoor gebruik maken van specifieke diagnostische mogelijkheden, zoals instrumentele bewegingsanalyse, elektromyografie, röntgendiagnostiek, bloedonderzoek etc.

Prognose

In de prognostiek gebruikt de revalidatiearts zijn kennis van de relatie tussen de stoornissen in functies, beperkingen in activiteiten en problemen ten aanzien van maatschappelijke participatie. Tevens gebruikt hij hierbij zijn kennis van het natuurlijk beloop en het te verwachten effect van toe te passen behandelingen.

Samen met jou en je omgeving werken we toe naar maximale zelfstandigheid.

Natuurlijk is dat maatwerk waarbij je je familie en naasten hard nodig hebben
Revalidatie artsen
Andries van Iperen
Revalidatie artsen
Amy Jong-Tjien-Fa