Maatschappelijk werk

De afdeling maatschappelijk werk van het Daan Theeuwes Centrum is er om revalidanten, ouders en partners van revalidanten te begeleiden in het gehele proces.

Denk aan begeleiding op het gebied van:

  • financiën: aanvraag voor WLZ, WMO, PGB, zorgtoeslag, huursubsidie, studiefinanciering, etc…
  • wonen: welke woonsituatie is nu gewenst?
  • werken & studeren: wat is ervoor nodig?
  • vervolgrevalidatie
  • dagbesteding

De maatschappelijk werker vervult de rol van post-casemanager binnen het Daan Theeuwes Centrum, zie ook Post-casemanager voor revalidant en familie.

Post-casemanagement

Na de periode van revalideren is er nog altijd een lange weg te gaan op weg naar ‘het nieuwe normaal’. Dat betekent dat iedereen die erbij betrokken is, behoefte heeft aan ondersteuning. Daarom biedt het Daan Theeuwes Centrum gedurende drie jaar de hulp van een post-casemanager aan. Noem het een gids die met raad en daad de weg wijst.