Logopedisten

Het team van logopedisten is gespecialiseerd in onderzoek, behandeling en begeleiding van diverse (neurologische) stoornissen. Binnen het Daan Theeuwes Centrum behandelen wij revalidanten met problemen op het gebied van eten, drinken en slikken en met problemen in de communicatie. Het kunnen genieten van eten en drinken en kunnen communiceren zijn 2 essentiële levensbehoeften. Kwaliteit van leven is enorm afhankelijk van kunnen spreken en eten/drinken en bepalen voor een groot deel onze kwaliteit van leven. Zeker voor jongeren die nog een hele toekomst vol met sociale contacten en etentjes voor zich hebben! Wij zijn gedreven om samen met de revalidant en zijn/haar omgeving het maximale uit de revalidatie te halen, we kunnen wel zeggen dat we hier net zo hard aan werken als de revalidant zelf!

Logopedische stoornissen als gevolg van NAH:

Dysfagie
Slikstoornissen die ontstaan door een verminderde spierkracht of verminderde coördinatie en samenwerking van de spieren die nodig zijn bij het verwerken van vocht en voeding. Er kunnen problemen ontstaan in de verschillende fasen van het slikproces.
Afasie
Een communicatiestoornis als gevolg van een beschadiging in het taalcentrum (veelal gelegen aan de linkerzijde in ons brein). De communicatieproblemen die ontstaan kunnen diverse taalmodaliteiten omvatten zoals praten, begrijpen, lezen en schrijven.
Dysartrie
Een spraakstoornis als gevolg van een beschadiging van het zenuwstelsel. De spieren die nodig zijn tijdens spreken functioneren onvoldoende. De werking van onder andere de ademhaling, de stemgeving en de articulatie zijn van invloed op de spraakverstaanbaarheid.
Spraakapraxie
Een stoornis in de aansturing van de articulatorische vaardigheden, het plannen van de juiste volgorde om te spreken is aangedaan. De spieren zelf werken nog goed maar het doelbewust vormen van klanken geeft problemen. Met een spraakapraxie weet je dus prima wat je wil zeggen, maar de juiste spieren aansturen om de woorden uit te spreken lukt niet.

Wat is logopedie?

Logopedie is werken aan spraak, maar dat niet alleen. Dit bestrijkt een breed terrein. Slikken is tevens een belangrijk aandachtspunt, net als cognitieve communicatie. Door schade in de hersens worden bepaalde gedragscodes soms niet meer begrepen. Samen met de logopedist wordt getraind op het versterken van deze cognitieve vaardigheden.