Fysiotherapeuten

Binnen het Daan Theeuwes Centrum werkt een enorm enthousiast team van fysiotherapeuten! Door middel van samenwerking en out-of-the-box denken worden hogere doelen nagestreefd. Zij sluiten nauw aan op de belevingswereld van jongeren. Tijdens het gehele revalidatietraject worden familieleden en vrienden betrokken, zij zijn welkom bij iedere behandeling en worden zo veel mogelijk ingezet om de doelen te behalen. Bij het werken in een verrijkte omgeving hoort ook het gebruik maken van het nieuwste innovatieve behandelmateriaal zoals de ZERO-G, apparatuur van Tecnobody, Tyromotion en een speciaal aangelegde oefentuin met verschillende ondergronden en een heuse putting green!