Ergotherapeuten

Onze ergotherapeuten helpen bij het vergroten van de zelfstandigheid. Samen met de revalidant bekijken zij wat de doelen zijn en wat er nodig is om die te behalen. Iedereen wil immers straks weer de praktische dingen kunnen doen die belangrijk zijn in zijn of haar leven en zo zelfstandig mogelijk kunnen handelen in zelfverzorging, werk en vrijetijdsbesteding. Vaak gaat het om een combinatie van beperkingen in mobiliteit en cognitie. Ook bekijken de ergotherapeuten welke aanpassingen of voorzieningen eventueel noodzakelijk zijn.

Verbeteren van functies

De focus bij de ergotherapie behandelingen liggen op het hervatten van, voor de revalidant, belangrijke activiteiten.  Allereerst gericht op het verbeteren van de functies binnen deze activiteiten. Dat wil zeggen; stimuleren en verbeteren van datgene dat in het brein kapot is gegaan. Functies (stoornissen) die worden behandeld hebben te maken rondom het herstel van de arm-/handfunctie, cognitieve stoornissen op het gebied van aandacht, informatieverwerking, geheugen en executieve vaardigheden. In een later stadium komt de nadruk meer te liggen op compensatie; er wordt samen met de revalidant en zijn/haar omgeving gekeken hoe men zo goed mogelijk om kan gaan met eventuele restverschijnselen na ernstig hersenletsel.

Het Daan Theeuwes Centrum heeft de beschikking over de nieuwste apparatuur, wat de ergotherapeuten naast het bestaande therapiemateriaal, nog meer mogelijkheden biedt om een afwisselend en passend therapie aanbod te geven.