Casemanagers

De casemanagers hebben als doel om het gehele revalidatietraject goed te laten verlopen, vanaf de aanmelding tot ver na promotie. Zij coördineren dit gehele proces en zijn hierbij aanspreekpunt voor de revalidant, zijn/haar omgeving en de behandelaren. Eens per 6 weken vindt een gesprek plaats tussen de revalidant en de casemanager, in dit gesprek worden de afspraken geëvalueerd. Iedere revalidant krijgt een persoonlijk behandelplan waarin alle betrokken behandelaren hun doelen hebben opgenomen. De casemanager heeft een helikopterview en houdt hierdoor overzicht over de wensen en mogelijkheden van zowel de revalidant als het behandelteam. Het contact met de casemanagers is laagdrempelig, obstakels worden waar nodig weggenomen nog voordat er daadwerkelijk een probleem ontstaat.