Behandelaanpak

Behandelaanpak in het Daan Theeuwes Centrum

De eerste twee weken van onze behandelingen zijn observatieweken (dit wordt diagnostische fase genoemd). In deze weken doet het volledige behandelteam uitgebreid onderzoek en stelt een behandelplan op. Voor iedere revalidant wordt een specifiek behandelplan opgesteld. De bevindingen, conclusies en het behandelplan worden na 2 weken in een nabespreking  met revalidant en familie besproken door de revalidatiearts. Het vervolg zal bestaan uit blokken van 6 weken waarin we vanuit het kernprobleem van de revalidant en de wensen voor doelen een intensief neurorevalidatieprogramma op maat per revalidant inzetten.

Intensieve therapie

Wij bieden intensieve neurorevalidatie. Revalidanten stimuleren wij om zo actief mogelijk te zijn trainen in therapie, oefenen buiten de therapie en zoveel mogelijk zelfstandig doen. Waar nodig helpen we revalidanten en waar het kan, doe je het zelf.

Ons intensieve behandelprogramma bestaat uit 5 dagen van gemiddeld 5 uur therapie per dag. Er is een team van therapeuten aanwezig om een behandelplan op maat te geven met concrete doelen. De behandelingen vinden individueel plaats of in groepsverband.

Revalidanten starten hun behandeling vaak klinisch, dat wil zeggen dat zij worden opgenomen in het centrum. Na enige tijd als de revalidant zijn promotie maakt naar de poliklinische fase komen zij voor dagbehandeling naar het centrum.

Meetstraat

Elke 6 weken vindt er een evaluatie plaats, waarbij er naar vooruitgang in het functioneren en op testniveau gekeken wordt. Tijdens de revalidatie doen wij veel onderzoek naar de effectiviteit, door middel van onze unieke meetstraat. Elke discipline registreert de resultaten in de meetstraat, zodat de behandelingen eventueel aangepast kunnen worden om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Het behandelteam werkt multidisciplinair, de disciplines waar het behandelteam uit bestaat zijn; revalidatie arts, casemanager, maatschappelijk werk, GZ psycholoog, neuropsycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste, vocal coaching en hart & zielzorg.

 


Wie is Daan