Voor wie is er het Daan Theeuwes Centrum?

Wij zijn er voor jongeren en jongvolwassenen van 16 tot en met 30 jaar die ernstig hersenletsel hebben. Dat kan zijn door een ongeluk, door zinloos geweld, sport of door een hersenbloeding of -infarct. Wij zijn er primair voor jonge mensen met ernstige uitval. Motorisch, cognitief, of m.b.t. hun spraak.

Nemen jullie ook oudere patiënten op?

Helaas niet. Wij krijgen deze vraag heel vaak maar wij kunnen helaas geen oudere patiënten opnemen. In zeer uitzonderlijke gevallen willen wij de grens wel eens verleggen tot 35 jaar, maar dat is het uiterste. Bent u ouder dan verwijzen wij u naar een revalidatiecentrum bij u in de buurt of één van de organisaties die ambulante hulp en therapie leveren.

Zijn er andere criteria waaraan je moet voldoen?

Jazeker. Zo moeten patiënten van het Daan Theeuwes Centrum medisch stabiel zijn en voldoende bij bewustzijn om een intensief revalidatieprogramma te kunnen volgen. Dat heet PALOC 8 of Rancho 6/7. Uw doorverwijzende arts of specialist weet hier meer van.

Wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraars?

Wij bieden medisch specialistische revalidatie. De behandelingen worden in principe dan ook betaald uit de basisverzekering. Voor ons startjaar 2018 hebben wij nog geen comtracten met de zorgverzekeraars. Wij werken daarom met machtigingen per verzekerde. Die worden door ons voor u aangevraagd.

Moeten we een verwijzing hebben?

Absoluut. Uw moet over een complete verwijzing beschikken van een revalidatiearts uit het ziekenhuis, een ander revalidatiecentrum of een arts. Alleen met verwijzing kan worden ingeschreven.

Bieden jullie ook huisvesting aan voor de familie en vrienden?

Jammer genoeg niet, maar Woerden ligt gelukkig erg centraal. Bovendien zitten we vlak naast het NS-station. In de omgeving zijn wel verschillende hotels waar we prijsafspraken mee hebben en zijn er bed & breakfasts. Onze case managers helpen u bij het vinden van een passende oplossing.

Welke programma’s hebben jullie?

Elk programma is compleet afgestemd op de behoeften en doelen van de patiënt. In principe hebben we alleen programma’s met 5 therapie uren per dag, 5 dagen in de week. Dit bieden we aan aan de klinische patiënten die in onze verpleegafdeling verblijven en de dagprogramma patiënten die elke dag naar ons toe komen.

Is 5 uur therapie per dag niet veel?

Jazeker, maar de ervaring – en onderzoek – leert dat intensieve behandeling meestal tot betere, meer duurzame resultaten leidt. Een patiënt moet immers weer leren lopen, de hand en arm weer kunnen gebruiken, het geheugen en de spraak weer op het beste niveau brengen etc. Dan zijn veel doelen. De patiënten blijken dit ook prima aan te kunnen. En natuurlijk wordt de zwaarte van de therapiesessies afgestemd op de fase waarin de patiënt zich bevindt.

Met wie werken jullie samen?

We werken nauw samen met het Shepherd Center in Atlanta voor o.a. behandelplannen en opleiding van onze mensen. Daarnaast hebben we een wetenschappelijke samenwerking met AMC en VUmc.
In de praktijk werken we natuurlijk ook samen met doorverwijzers, ziekenhuizen, andere revalidatiecentra en uiteraard de hulpverleners die ingeschakeld worden nadat de patiënt het centrum verlaat.

Kan ik komen kijken?

Natuurlijk. Als u een jonge patiënt met ernstig hersenletsel in uw omgeving hebt, bent u altijd welkom. Vooral ook als uw dierbare nog in het ziekenhuis ligt. Belt u daarvoor met een van onze case managers en we nemen graag alle tijd voor u.

Ik heb nog meer vragen.

Stuurt u die aan info@daantheeuwescentrum.nl. We beantwoorden graag al uw vragen.